Dom Ubogich im.Helclów

Jedna z najbardziej okazałych i potężnych budowli w Krakowie tuż przy ulicy Długiej mieści nieprzerwanie od ponad 100 lat dom dla chorych i ubogich. Dom został ufundowany na mocy testamentu Anny Helcel z 1878r.

pragnę uczynić zadość woli życzeniom śp.małżonka,którego zamiarem życia było 

obrócić owoce swej pracy 

na cele chrześcijańskiej miłości (Cały zresztą majątek ()zapisuję 

przeznaczam na zakład publiczny dobroczynny 

mieście Krakowie dla ubogich chrześcijan 

religii katolickiej założyć się mający majątku po mnie pozostałego.

Dom otwarto w 1890 r. pod nazwą „Dom Ubogich im.Helclów”. Wolą fundatorki było, aby opiekę nad nim sprawowały Siostry Miłosierdzia, czyli szarytki, co czynią do dziś. Dziś dom funkcjonuje pod nazwą „Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów” (DPS) w wyniku upaństwowienia go po wojnie. W domu całodobową opiekę znajdą osoby starsze, chore, cierpiące. Ale także samotne wymagającej normalnej opieki.

Państwo Helclowie pochodzili z niemieckich rodzin przybyłych na teren Polski w XVIII wieku w celu prowadzenia działalności handlowej oraz bankierskiej. W XIX wieku rody te spolonizowały się. Obie rodziny posiadały znaczne majątki, których dziedzicami byli Ludwik i Anna. Ich małżeństwo było jednak bezdzietne. Prowadzili działania charytatywne na szeroką skalę. Z ich fundacji powstały m.in.: kaplica na cmentarzu Rakowickim, Szpital im. św. Ludwika oraz perła – Dom Ubogich im. Helclów.

Fasada Domu ozdobiona jest łacińskimi inskrypcjami, których treść stanowią fragmenty z Pisma Świętego o miłosierdziu: „Miłosierni miłosierdzia dostąpią” (por. Mt 5,7); „Wysłuchana jest modlitwa twoja i o twoich jałmużnach wspomniano przed obliczem Boga” (por. Dz 10, 31); „Bądźcie miłosierni” (por. Łk 6, 36); „Sława ich żyje z pokolenia, na pokolenie a chwałę ich niech głosi zgromadzenie” (Syr 44, 14-15); „Ubodzy i niedostatni będą chwalić imię Twoje” (por. Ps 74 (73,21).

Ogród jest wyjątkowym miejscem Domu. Znajdujący się przy ruchliwej Aleji 29 Listopada stanowi skuteczną ochronę przed hałasem ulicy. Drzewa wyciszają i uspokajają, a całość tego kompleksu ogrodowego jest przylądkiem wolności i spokojności dla ponad 500 mieszkańców Domu…

Ogród u Helclów

Ogród u Helclów

Jedna z wielu pamiątkowych tablic w Domu.

Jedna z wielu pamiątkowych tablic w Domu.