Związek zgody

by marylapersona

Podstawowe zasady języka polskiego nakazują, by podmiot tworzył z orzeczeniem związek zgody.

Gdybyś uczynił mnie podmiotem swojej twórczości i odmieniał przez siedem przypadków jak przez siedem dni tygodnia swojego życia, co dzień wymyślał dla mnie nowe funkcje i ubierał w niewypowiedziane dotąd słowa, stworzylibyśmy gramatyczny związek zgody.

Ty orzekałbyś o swojej potędze znając klucz poprawnej odmiany, sięgałbyś po mnie we właściwym dla nas przypadku a ja znając trzy twoje strony, zapomniałabym o tej ciemnej.

Każdy tryb postępowania dopuszcza błędy ortograficzne, ja nie znam słownika na pamięć.

Będziemy mówić o sobie tylko w czasie przyszłym.

Ty zrobisz ściągę z najważniejszych zagadnień życia, ja zajmę się właściwym trybem.

Warunkowy? Musi najpierw podmiot z orzeczeniem znaleźć się w jednym zdaniu.